AVIZU

211990608 4384445198243498 8642871752508506613 n

211990608 4384450544909630 5053526352189016180 n

 

236038496 4384448841576467 1803237905557562226 n236038907 4384450778242940 6497482686674734607 n236053727 4384447954909889 1501688909598699332 n236058403 4384449734909711 303404034903858686 n236059816 4384449931576358 6587662393478669155 n236076855 4384449088243109 6356198770390530100 n236026844 4384446258243392 1065859449997942731 n

236107994 4384450151576336 7891925696488687470 n236167270 4384449524909732 7706741951278122973 n238610362 4384447711576580 4135243587272349398 n

238635628 4384446044910080 2458629495087795556 n238829510 4384450314909653 4232996736688174528 n238850978 4384447534909931 1788695765373321417 n238974144 4384445854910099 7083343345716119348 n239037154 4384450904909594 6147101400515303934 n

#TimorLeste #UNTL #VRAE #FDCH #COVID19 #COVID19TL 15 Agostu 2021

Liuhusi oportunidade ida ne’e hakarak informa ba estudante UNTL tomak katak Gabinete Visereitora ba Asuntu Estudantís (VRAE), servisu hamutuk ho Fundu Dezenvolvimentu Kapital Umanu (FDCH), sei realiza serimónia asina kontratu ba Bolsu Estudu Hakbi’it nian. Tanba ne’e husu ba estudante hirak ne’ebé naran mensiona iha aneksu, atu bele marka prezensa iha serimónia asinatura ne’ebé sei realiza iha:
Data : Loron-Tersa, 17 -08-2021
Fatin : Auditóriu-Liceu, UNTL
Oras : 09:00 dadeer to’o remata.
Ba informasaun klaru, bele hare iha avizu aneksu.
Média UNTL